ds. J.P. Paauwe (1872 - 1956) Zijn levenZijn predikingUitgavenInformatieEnglish
Uitgaven » Beschikbaar

Beschikbare uitgaven

De volgende uitgaven van het werk van ds. J.P. Paauwe zijn verkrijgbaar via de boekhandel. Boekhandels kunnen deze uitgaven bestellen bij de Christelijke Boekencentrale (CBC) in Houten.
N.B. uitgaven zijn niet verkrijgbaar via deze website.

RECENT VERSCHENEN (DECEMBER 2022)

Opdat ik Hem kenne

Zeven preken over Filippenzen 3:7-12.
Geb., 105 blz., ISBN 978-90-72048-41-7.
Prijs € 14.
N.B. alleen verkrijgbaar via de boekhandel.

EERDER VERSCHENEN

Leer ons onze dagen tellen

Overdenkingen voor iedere dag van het jaar verzameld uit de preken en catechisaties van Ds. J.P. Paauwe.

Deze uitgave betreft een nieuw dagboek met gedeelten uit de preken en catechisaties van ds. J.P. Paauwe. Behalve gedeelten voor iedere dag van het jaar, zijn achterin afzonderlijke gedeelten opgenomen voor de Lijdenstijd, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.

Gebonden, 432 blz., ISBN 978-90-72048-39-4.
Prijs € 19,50.
Catechisaties, deel 1, 2 en 3

deel 1: de Wet: opschrift, eerste gebod
deel 2: kennis, toestemming, vertrouwen
deel 3: hoop, liefde van God, liefde van de mens

Deze set bevat in drie deeltjes 57 catechisaties van ds. J.P. Paauwe over het opschrift van de Wet: ‘Ik ben de HEERE uw God’, en over het eerste gebod: ‘Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.’

Het eerste deel inzien (t/m bladzijde 26) (pdf).
(N.B. Het bestand opent zich in een nieuw venster.)
Catechisaties, deel 4, 5 en 6

deel 4: hoogachting, de prediking
deel 5: de prediking, de belijdenis, afgodendienst
deel 6: afgodendienst, gehoorzaamheid

Deze set bevat in drie deeltjes 54 catechisaties van ds. J.P. Paauwe over het eerste gebod: ‘Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.’

De catechisaties van ds. Paauwe zijn rijke uiteenzettingen van de grondwaarheden van het christelijk geloof. Naast de preken van ds. Paauwe nemen zijn catechisaties een bijzondere plaats in. Ze zijn verspreid uitgegeven in de jaren 1953-1956 en 1976-2003. Ze zijn nu verschenen in chronologische volgorde in zes handzame deeltjes.

Gebonden, 174, 178 en 181 blz.
Prijs per set(delen 4, 5 en 6) 9,75 euro.
ISBN set delen 4-6 978-90-72048-33-2.

Prijs per set (alle delen) 18,50 euro.
ISBN 978-90-72048-40-0 Catechisaties alle delen (1 t/m 6).

N.B. alleen verkrijgbaar via de boekhandel.

ANDERE RECENTE UITGAVEN

Trek mij, wij zullen U nalopen

Acht preken over Hooglied 1:4.
Geb., 141 blz., ISBN 978-90-72048-38-7.
Prijs € 10,75.
N.B. alleen verkrijgbaar via de boekhandel.
Christus dierbaar voor de gelovigen

Acht preken over 1 Petrus 2:7.
Geb., 112 blz., ISBN 978-90-72048-36-3.
Prijs € 9,75.
N.B. alleen verkrijgbaar via de boekhandel.
Alzo lief heeft God de wereld gehad

Zeven preken over Johannes 3:16.
Geb., 91 blz., ISBN 978-90-72048-27-1.
Prijs € 9,50.
De bekering van Zacheüs

Tien preken over Lukas 19:1-10.
Geb., 139 blz. ISBN 978-90-72048-00-4.
Prijs € 10,75.
Het gebed van Asa

Zeven preken over 2 Kronieken 14.
Geb., 94 blz. ISBN 978-90-72048-25-7.
Prijs € 9,50.
Maak mij Uw wegen bekend

Tien preken over Psalm 25:4.
Geb., 121 blz. ISBN 978-90-72048-24-0.
Prijs € 10,50.

EVENEENS NIEUW VERKRIJGBAAR

LEVENSBESCHRIJVING MET GEDEELTEN UIT PREKEN

Ds. J.P. Paauwe. Zijn leven en prediking.

Samengesteld door C. Valk.

Het boek bestaat uit twee delen en enkele bijlagen. Het eerste deel bevat een uitgebreide levensbeschrijving. In het tweede deel zijn gedeelten uit preken opgenomen, gerangschikt naar twaalf kernthema’s van de christelijke geloofsleer. De bijlagen bevatten onder meer de volledige tekst van de uitspraken van de kerkelijke besturen met betrekking tot de schorsing en afzetting van ds. Paauwe.

Geb., XIII + 299 blz. ISBN/EAN 978-90-72048-21-9. Prijs 8,90 euro.
Verkrijgbaar via de boekhandel. Boekhandels kunnen bestellen bij de Christelijke Boekencentrale (CBC) te Houten.

Bovenstaande uitgaven zijn verzorgd door de “Stichting tot uitgave van het werk van Ds. J.P. Paauwe”.

REGISTER VAN PREKEN, CATECHISATIES EN TOESPRAKEN

Dit register is geactualiseerd tot eind 2018

Vanwege de vele prekenbundels en andere uitgaven is een register samengesteld waarin alle beschikbare preken, catechisaties en toespraken van ds. J.P. Paauwe vermeld zijn. Het register bestaat uit uit twee delen: een chronologisch overzicht en een overzicht naar volgorde van Bijbelboek. Dit register kunt u als pdf-bestand openen via deze link. (N.B. Het bestand opent zich in een nieuw venster.)

TIJDSCHRIFT PREDIKATIES DS. J.P. PAAUWE

Nog steeds verschijnen preken van ds. Paauwe in het tijdschrift “Predikaties ds. J.P. Paauwe” dat vier keer per jaar verschijnt. De nummers van het tijdschrift bevatten per keer een of twee preken of catechisaties van ds. Paauwe en een gedeelte uit werken van de reformatoren of oude schrijvers. De minimumabonnementsprijs bedraagt voor binnenlandse abonnees 7 euro en voor het buitenland 10 euro per jaar. Een abonnement of proefnummer kan per e-mail worden aangevraagd via de rubriek Info en contact.